Crossing walk Street in Vietnam is a nightmare_Băng qua đường ở Vietnam nguy hiểm quáVideo nầy thực hiẹn 5 tháng trước trong năm 2019, nếu như bạn ở Băng Cốc Thái Lan thì họ sẻ có những cây cầu trên cao để người đi bộ dể dàng…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply