3 thoughts on “CPU là gì? Bản chất của nó và cách đối phó [phần cuối] | Tin tức HK

  1. Đúng vậy, cần lột bỏ lớp mặt nạ của Trung Cộng để cho cả thế giới thấy được bản chất xấu xa thực sự của nó là như thế nào.

  2. Đa số mọi người đều biết sự tàn ác của chế độ cộng sản nhất là Trung cộng. Mong rằng người HK đoàn kết với nhau đừng lui bước. Thời đại tân tiến internet đem thông tin đến cho thế giới hiểu thêm và làm bằng chứng rỏ rệt của sự đàn áp dã man của loài thú dữ này. Chúng giết người ra sao đều nhờ những thông tin đến từ HK làm cho thế giới hiểu rõ hơn bộ mặt xấu xa của Tàu cộng. Hãy đòan kết và chiến đấu vì không ai có được sự tự do dân chủ từ chính máu, sinh mạng của bản thân mình. Chúng tội là những người VN hiểu rất rõ sự tàn ác của chế độ cộng sản, sẽ luôn ủng hộ các bạn. Cầu nguyện cho HK sớm thoát khỏi bàn tay đẫm máu của Trung cộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *