5 thoughts on “Công tắc 20A kiêm aptomat dùng cho bình nóng lạnh, đèn sưởi…

  1. loại công tắc này, loại thường cung chịu dc 16A rồi. dung cho đèn sưởi thì 20a thì phải tầm 3 bóng tức khaongr 1000w trở lên thì nên dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *