6 thoughts on “Có ai biết nghệ sĩ này là ai k ạ ! Cô ấy có giọng hát khá lạ – ns Hoàng Vũ- ns 5 Cò

  1. Giọng mình thì mình hát bắt chước giọng ca sĩ làm j có lúc nó giống nghệ sĩ có nó về nguyên bản nghe nó xấu lắm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *