Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.(Change the way the two trains avoid each other.)Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Change the way the two trains avoid each other.
The trains going and going through the countryside are very beautiful.
Different speeds of Vietnam train trains.
Vietnam train travel trains.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

3 Responses to “Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.(Change the way the two trains avoid each other.)”
  1. Hùng Phạm TV 01/11/2019
  2. Thanh Nghĩa Hồ 01/11/2019
  3. Tư Diêu Kids 01/11/2019

Leave a Reply