Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.(Change the way the two trains avoid each other.)Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Change the way the two trains avoid each other.
The trains going and going through the countryside are very beautiful.
Different speeds of Vietnam train trains.
Vietnam train travel trains.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

3 thoughts on “Chuyển đường hai đoàn tàu tránh nhau.(Change the way the two trains avoid each other.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *