3 thoughts on “Chuyện Du Học Đài 4 | Lần đầu đi máy bay:)) cùng mình đến Đài Loan thôi!!!

  1. Chị học trường gì bên Đài vậy ?
    Nếu học trường Cảnh Văn thì quay nhiều cho e xem với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *