10 thoughts on “chuyen doi PDF sang Excel – tin học

  1. căn dòng thì ok nhưng tại sao căn cột thì không được add nhỉ ! làm ơn chỉ giùm với ! nỏ chỉ định dạng được 2 cột trong khi file rất nhiều cột !
    cảm ơn!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *