Chứng nhân – Bác sĩ báo thai nhi bị úng thuỷ nhưng Mẹ quyết không bỏ thai và xin ơn LCTX 180818(2)Lòng thương xót Chúa – Cha Long – Giáo Điểm Tin Mừng – Lòng Chúa thương xót – Giuse Trần Đình Long – GDTM …

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *