7 thoughts on “chung cư noxh lê thành an lạc t6/2019

  1. HI AD, MÌNH CÓ MUA 1 CĂN, MÌNH MUỐN VÀO CÔNG TRÌNH THAM QUAN, CHẲNG HAY BẢO VỆ CÓ CHO KHÔNG , CẦN GIẤY TỜ GI KHÔNG ? CẢM ƠN THÔNG TIN CỦA AD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *