(Chúc jih hạnh phúc bên người)cover kuli pre TV…!Xuất bản 24/09/2019
Chúc em luôn hạnh phúc luôn vui vẻ tươi cười ấm êm dịu dàng luôn nở nụ cười trên môi em nhé
Ở phương trời xa anh luôn chúc em bình yên
Và mãi mãi hạnh phúc

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa