7 thoughts on “Chủ đề cá || Nhân giống vi khuẩn PSB không cần con giống.

  1. Bạn ơi Cho mình hỏi psb bỏ vô hồ một ngày mấy lần mong bạn chỉ dùn thành thật cảm ơn mình ở tiền giang cầu mỹ thuận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *