50 thoughts on “Chú Đại Bi 7 biến chữ lớn chạy chậm dễ đọc theo

 1. Con xinh đức Phật rũ lòng thương xót cho con con đã làm lôi rất nhiều từ quá khứ và hiện tại. Vọng ngôn giả dối ngoài môi chuyện không nói có có rồi nói không dùng lời đàm thọc hai lòng phản chìa quyến thuộc vợ chồng anh em màng nhiếc chửi rủa pha giếm xóm làng cổ bác chị em không chứa noi lời vô ích day dua phí loi quý báu hết chưa đến trưa đến chiề những lời Thành thật thì không nói để đến hôm nay mới bị lãnh nhận hậu quả của mình đã ray ra mà lại là thằng con trai của con nó bị ảnh hưởng đến việc làm của con không tốt đẹp cho nên hôm nay là ngày trăm thắng sáu con đã xính chú đại bi gia hộ cho con trai của con được có công ăn việc làm để sau này nó còn lo cho tương lai của con con được bình an con xính sắm hỏi vô cùng xinh đức từ bi hộ trì cho con trai của con được như ý nguyện con xinh nam mô a Di Đà Phật. Năm mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật con rất thánh tâm cầu ơn trên tha thứ cho con con xính nam mô a Di Đà Phật con Sinh kiếp này cũng chưa đủ

 2. NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  N AM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đai Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi hai hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi hai hội Thượng Phật Bồ tát
  Đệ tử chúng con kính Lạy Đức Phật A Di Đà Phật mười phương chư Phật Vô Thượng Phật pháp cùng thánh hiền Tăng đệ tử chúng con Lâu đời Lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề Tham giận kiêu căng si mê Lầm Lạc ngày nay nhờ phật biết sự Lỗi Lầm thành tâm sắm hối thề tránh điều dữ nguyện Làm việc Lành ngửa trông ơn phật từ bi Gia hộ độ trì cho gia đình con được khỏe mạnh bình an bệnh tật được tiêu trừ hạnh phúc tai qua nạn khỏi mọi sự an suôn sẻ Làm ăn gặp nhiều may mắn an Lạc thuận hoà vinh quý con trai con biết vâng lời con để trở nên con người tốt đừng đi vào con đường Lô đề nghiện ngập Để biết tu chí Làm ăn biết ăn ở đối xử với mọi người biết chi tiêu đồng tiền biết tiết kiệm biết giúp đỡ cho gia đình con được toại nguyện hằng ngày an vui tu tập pháp phật nhiệm màu để mau ra khỏi Luân hồi minh tâm kiến tánh trí huệ sáng suốt thần thông tự tại đặng cứu độ cho các bậc tôn trưởng cha mẹ anh chị em con trai con thân bằng quyến thuộc cùng các chúng sanh trọn thành phật đạo Con nguyện đem công đức này hồi hướng về tây phương cực tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường xin oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề ơn một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc
  Con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người hướng về phật pháp nhiều hơn nữa con chúc cho quí Thầy sức khỏe dồi dào an Lạc cát tường tu hành thành đạt công việc thuận lợi nhé
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

 3. NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi hai hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi hai hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi hai hội Thượng Phật Bồ tát
  Đệ tử chúng con kính Lạy Đức Phật A Di Đà Mười phương chư Phật Vô Thượng Phật pháp cùng thánh hiền Tăng đệ tử chúng con Lâu đời Lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề Tham giận kiêu căng si mê Lầm Lạc ngày nay nhờ phật biết sự Lỗi Lầm thành tâm sắm hối thề tránh điều dữ nguyện Làm việc Lành ngửa trông ơn phật từ bi Gia hộ độ trì cho gia đình con được khỏe mạnh bình an bệnh tật được tiêu trừ hạnh phúc tai qua nạn khỏi mọi sự an Lạc thuận hoà vinh quý mọi sự suôn sẻ Làm ăn gặp nhiều may mắn con trai con biết vâng lời con để trở nên con người tốt đừng đi vào con đường Lô đề nghiện ngập Để biết tu chí Làm ăn biết ăn ở đối xử với mọi người biết chi tiêu đồng tiền biết tiết kiệm biết giúp đỡ cho gia đình con được toại nguyện hằng ngày an vui tu tập pháp phật nhiệm màu để mau ra khỏi Luân hồi minh tâm kiến tánh trí huệ sáng suốt thần thông tự tại đặng cứu độ cho các bậc tôn trưởng cha mẹ anh chị em con trai con thân bằng quyến thuộc cùng các chúng sanh trọn thành phật đạo Con nguyện đem công đức này hồi hướng về tây phương cực tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường xin oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề ơn một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc
  Con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người hướng về phật pháp nhiều hơn nữa con chúc cho quí Thầy sức khỏe dồi dào an Lạc cát tường tu hành thành đạt công việc thuận lợi nhé
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

 4. Con sin cho ông bà nội của Xống tới 100 tuổi Con sin cho bố Mẹ đẻ của con khỏe mạnh làm ăn gặp nhùi may măn hơn lăm cũ nhùi

 5. Lam Mô A di Đà Phật 🙏🙏🙏🌹🌹🌹 Con sin cho đc hết các bệnh trong người tiêu tan con Xin cho hai Cháu học giỏi Ngoan ngoãn

 6. Lam Mô đại bi hội Thượng phẬt bỒ Tát 🙏🙏🙏 Lam Mô Quán Thế Âm bồ tát Ma ha tát 🙏🙏🙏 Lam Mô đại đại Từ Đại bi quán thế Âm bồ tát cứi khổ cứi nạn cho hai bên nội ngoại đại gđ nhà chúng con làm Ăn gặp nhùi may mắn trong Công việc thuận buồn Xuôi gió con xin cho các cháu học giỏi ngoan ngoạn

 7. con tri chu dai bi cau.nguyen cho hue tri con cua con nhanh khoe manh .mau biet di va me con nhanh het benh .nam mo bon su thich ca mau ni phat

 8. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Con thành tâm sấm hối. Nguyen xinh tha lực của chư Phật mười phương gia hộ cho con và tất cả chúng sanh. Tiêu trừ nghiệp chướng. Thoát khỏi mê đồ siêu sanh Tịnh Độ. Nam Mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A di đà phật hộ trì chứng minh.

 9. Nam mo bon sư thich ca mau ni phat.con xin cuu kho cuu nan.tu day toi 18tay thang 10.con trai no nan.con nguyen lam lai tu dau.nam mo a di da phat

 10. Con Liễu ở qb một lòng tin phật tin lòng nhân hậu cứu khổ cứu nan của phât quan âm tin vào sư linh ứng chứ đai bi ngày ngày đêm đêm con trì chú cho lòng con đc thanh thản gđ con đc binh yên vui vẻ
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât

 11. Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô quan thê âm bô tát đại từ đại bi cưu khô cưu nan
  Nam mô quan thê âm bô tát đại từ đại bi cưu khô cưu nan
  Nam mô quan thê âm bô tât đai tư đai bi cưu khô cưu nan

 12. Nam mo a di ďa phat hom nay mung1thang 9 con lay quan the am bo tat ďai tu ďai bi quan bo tat phu ho cho gia ďinh con lam an thuan bong xoi gio gap nhieu may man mo phat

 13. Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô quan thê âm bô tât đai tư đai bi
  Nam mô quan thê âm bô tat đại từ đại bi
  Nam mô quan thê âm bô tát đại từ đại bi
  Con Trần thị Liễu ở QBinh con cầu xin phât tổ như lai me hiền quan âm phù hô cho gđ nhỏ của con bình yên sk

 14. Con cúi xin lạy Phật từ bi gia hộ độ trì cho con…phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tai qua nạn khỏi.. Thế giới hòa bình.. Chúng sanh an lạc…

 15. Thầy có chất giọng trời phú, Cầu mong Tam Bảo Chư phat gia hộ Cho thầy luôn bình An
  Khắp pháp giới chúng sanh đều được sống trong An bình 🙏❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *