8 thoughts on “Chọn giấy mặc định cho Word 2007

  1. Ban oi..sau may minh ko co kho giay a4 ..ban co the chi minh mở khô giay a a4 len ko..nó có khổ giấy letter ko ak

  2. Không xem đừng nói lời cay đắng.
    Ai cũng có cái hay cái dở, đừng đòi hỏi người khác phải thỏa mãn nhu cầu của riêng mình, hãy tự hỏi mình đã làm gì giúp đỡ cộng đồng chưa hay chỉ ngồi một chỗ xem người khác làm và phán xét họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *