3 thoughts on “Chia sẻ file excel bảng chấm công tính lương 2017

  1. Ngày còn đút chân gậm bàn em cũng chế 1 bảng ^^! http://www.mediafire.com/file/0hi3i518suscskh/S%E1%BA%AFp+c%C3%B3+l%C6%B0%C6%A1ng__V.2016.xlsx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *