Chị Silent Sea đến hiệu sách mua thêm sách bút thước và heo đất cho Gia Linh vào lớp 1– Chị Silent Sea đến hiệu sách mua thêm sách bút chì gọt bút chì thước và heo đất cho Gia Linh vào lớp 1. Chị Silent Sea đã chọn mua được 2 quyển sách bộ chữ học vần thực hành lớp 1, bút chì và gọt bút chì thước kẻ cùng một chú heo đất cho Gia Linh tiết kiệm tiền lẻ mua đồ dùng học tập
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *