11 thoughts on “Cháy Cung Việt Xô: Nhiều nghệ sĩ tiếc nuối

  1. Tháng này năm này hình như là chỉ ăn rồi nghe tin cháy sao ý!!!không biết có kẻ đằng sau không!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *