Chầu Bé Bắc Lệ hay nhất tỉnh Thái Bình – Nghệ sỹ Tuyết Tuyết về quê hầu thánh#ChauBeBacLe #TuyetTuyet #NguyenHuyHiep_0934661635
Chầu Bé Bắc Lệ hay nhất tỉnh Thái Bình – Nghệ sỹ Tuyết Tuyết về quê hầu thánh
Nguyễn Huy Hiệp – HIEPFILM quay phim hầu đồng, hầu bóng hàng đầu Việt Nam: 0934.661.635
Vấn hầu tại Thái Bình, Thế Anh hát văn
Đức thánh Trần triều ,Đức ông đệ tam Trần triều, Vương cô đệ nhất, Vương cô đệ nhị, Cô bé cửa suốt, Cậu bé cửa đông ,Chúa đệ nhất tây thiên ,Chúa đệ nhị nguyệt hồ, Chúa đệ tam lâm thao, Chúa cà phê, Chúa năm phương, Chúa thác bờ, Quan lớn đệ nhất, Quan lớn đệ nhị, Quan lớn đệ tam, Quan lớn đệ tứ, Quan lớn đệ ngũ, Quan điều thất, Chầu đệ nhất, Chầu đệ nhị thượng ngàn,Chầu đệ tam, Chầu đệ khâm sai, Chầu năm suối lân, Chầu lục cung nương, Chầu bảy, Chầu tám bát nàn, Chầu cửu sòng son, Chầu mười đồng mỏ, Quan Hoàng đôi, Quan hoàng bơ, Quan hoàng tư, Quan hoàng bảy, Ông chín đền cờn, Quan hoàng mười, Cô đôi thượng ngàn, cô bơ ba bông, cô sáu sơn trang, cô tám đồi chè, cô chín sòng sơn, cô bé thượng ngàn, cô bé đông cuông, cô bé suối ngang, cô đôi cam đường, cậu bé hoàng bơ, cậu bé hoàng đôi, cậu bé bản đền.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

10 thoughts on “Chầu Bé Bắc Lệ hay nhất tỉnh Thái Bình – Nghệ sỹ Tuyết Tuyết về quê hầu thánh

  1. Lạy chầu nay đệ tử con bắc ghế chầu ngồi làm ngôi chầu ngự xin được ban tài cho ghế họ Nguyễn con nhất một lòng tòng một đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *