Chào tạm biệt đoàn tàu du lịch Nha Trang – huế.(Say goodbye to Nha Trang – Hue tourist train )Chào tạm biệt đoàn tàu du lịch Nha Trang – huế.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Say goodbye to Nha Trang – Hue tourist train.
The train goes, back through the beautiful scenery countryside.
Different speeds of Vietnamese railway trains.
Trains for trains in Vietnam.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

7 thoughts on “Chào tạm biệt đoàn tàu du lịch Nha Trang – huế.(Say goodbye to Nha Trang – Hue tourist train )

  1. Đoàn tàu du lịch nha trang – huế thích thật 🥰👍mình có đi một lần lâu lắm rồi cám ơn bạn chia sẽ

  2. Superb video, my friend 🙂 I enjoyed watching Vietnam Railways on this nice little station 🙂 Thumbs up! Regards, Mike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *