Chặn cập nhật nhà cung cấp trên Iphone lock bằng DNSLưu ý: Cách này chỉ có tác dụng với wifi nhé, đối với 3G không được. Và với mỗi 1 mạng wifi thì nó cũng nó DNS khác nhau, ví dụ như khi bạn đổi DNS ở mạng wifi nhà bạn là 103.53.199.246. Nhưng sang nhà hàng xóm bắt wifi thì nó lại là DNS khác, cho nên bạn cũng phải đổi DNS khi bắt wifi khác. Cách đổi này chủ yếu mình hướng dẫn để các bạn dùng trong quá trình fix lỗi Iphone lock

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “Chặn cập nhật nhà cung cấp trên Iphone lock bằng DNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *