23 thoughts on “CF Mobile/CF Legends | Mùng 1/6 đập phá 16tr vàng | Vòng 3z Star league xuất hiện | Kaido CFM

  1. Tết thiếu nhi rồi ah nhanh thật ấy
    Đây là số vàng mình tích tầm 9 tháng nay đem ra xoã luôn cho ae coi nha 😘😘😘
    – Link Clip : https://youtu.be/IZ_M4AOI5gw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa