8 thoughts on “Casting diễn viên – cùng các bạn đam mê nghệ thuật | TRAN SY TAM TV

  1. Trần Sĩ Tâm đóng phim như diên viên chuyên nghiệp nhưng chăng đường mới chỉ bắt đầu.hãy cố gắng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *