2 thoughts on “Cặp đôi Minh Vương – Lệ Thủy tái hợp cùng dàn nghệ sĩ cải lương gạo cội mừng ra mắt hồi ký 60 năm

  1. Dàn nghệ sĩ cải lương hồi xưa mà còn trẻ quá, đặc biệt cô Lệ Thủy nhìn còn đẹp và trẻ quá !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *