6 thoughts on “Cài đặt Windows Photo Viewer, duyệt ảnh ngay trên windows 10

  1. Mọi người vào web đăng ký mail và chông thông báo nhận phần mềm mới nhất từ https://tinhoc247.net/ ! xin cảm ơn!

  2. cho mình hỏi là trong mục propesti của hình ảnh đã đổi sang photo win view mà vẫn mở lên báo lỗi: fix windows photo viewer can't open this picture because either photo viewer doesn't support this file format,or you don't have the latest updates Photo viewer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *