18 thoughts on “Cách xem số iMei iPhone để kiểm tra giả thật

  1. cho mình hỏi như máy iphone 4s 32G sao lưng đâu có số IMEI thì phải làm sao, mình mua lại của 1 người bạn cái hộp thì nó bỏ mất rùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *