9 thoughts on “Cách thu nhỏ ảnh, xoay ảnh, cắt ảnh bằng Photoshop Online

  1. xoay ảnh kiểu như xoay mấy cái sticker trong mấy app đt đó ad, kiểu chỉ lm nó chệch đi chút xíu á! Lm đc k ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *