40 thoughts on “Cách thiết kế giúp Slide chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2016 cơ bản

  1. Cho em hỏi chút là tại sao mỗi shape của em là từng hình riêng biệt chứ không phải là 1 hình cho tất cả shape. Em cám ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *