40 thoughts on “Cách tải và cài đặt photoshop Cs5. Thành công 100%!!!!!!!!!!!!!

  1. Cam on ban L. Sau 2 tieng thu cac link khac nhau de cai photoshop thi phai toi link va huong dan cua ban thi moi cai duoc. rat cam on. Sau 1 nam thi ban danh may tot hon chua? Hi

  2. Sao mình download về nó lại ko giống cái của cậu zay ta? Hay tại mình dùng win8 nên nó zay?

  3. Mình muốn đăng nhập nhưng nó hiện lên cái biển to tướng trước mặt, mình cố tắt nó đi để zo phần đăng nhập nhưng sao ko được kỳ zay ta? Cái chỗ phần đăng nhập zo để download đó bựn, có gì giúp mình zới 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *