cách lọc nước suối để uống khi đi rừng bị khát nước/skills to go to vietnam forestcách lọc nước suối để uống khi đi rừng bị khát nước
How to filter spring water to drink when going to the forest is thirsty
-ở những bờ suối cũng thường hay có những mạch nước nước ngầm chảy ra và nước này rất là sạch các bạn có thể lấy uống trực tiếp luôn nhưng nếu không gặp được khe nước ngầm thì các bạn cũng có thể đào hố và lấy nước ngấm từ suối qua để uống.

– In the stream banks, there are often underground water circuits coming out and this water is very clean, you can get it directly but if you can’t meet the underground water slot, you can dig holes and get water from the stream to drink.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *