8 thoughts on “Cách làm tròn số đến 0,5 trong Excel

  1. Nếu số thập phân là: < 0,5 thì làm tròn thập phân thành 0; nếu 0,5 <= Số thập phân <0,6 thì lấy số thập phân là 0,5; Nếu số thập phân > 0,7 thì làm tròn thập phân thành 1. Ví dụ: số cần làm tròn: 12,3 –> làm tròn thành 12; số cần làm tròn: 12,55 –> làm tròn thành 12,5; số cần làm tròn: 12,6 –> làm tròn thành 13. Xin bạn giúp đỡ dùm trường hợp này nhé

  2. Cho em hỏi là 6,125 làm trong ra 6,13 hay 6,1 vậy a em đi KT toán nhiều ng ra 6,13 nhiều ng ra 6,1 em hoang mang quá

  3. Cảm ơn bạn dã giúp tôi một số KT về exel, Bạn có thể gửi phần mềm về sắp thứ tự được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *