24 thoughts on “CÁCH LÀM TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRÊN POWERPOINT 2010

  1. bạn ơi cho mình hỏi ví dụ mình làm ô game ở phần nào thì mình làm insert->… ->… ở ô đó hả pn

  2. làm s để chạy hàng dọc khi có người đã đoán được trước khi lật hết các hàng ngang??? mình đã thử tạo thêm chữ hàng dọc r tạo aimition nhưng khi chạy ra thì các hàng ngang đều bị mất chữ ở ô hàng dọc màu đỏ. 🙁

  3. bạn ơi, bạn nhấn đề nhân đôi, xong mình k viết chữ vào được ô thêm ý?làm thế nào vậy a?

  4. mình có chơi trò chơi gồm 7 hàng ngang nhưng ình muốn sau 4 ô thì các bạn có thể đoán hàng dọc thì làm sao để nó hiện ra hàng dọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *