8 thoughts on “Cách làm Dầu Dừa dùng làm đẹp da dưỡng tóc – Bán Dầu Dừa Nguyên Chất

  1. Dầu dừa chị làm sạch sẻ kỷ lưỡng ra màu trong vắt đẹp quá, nhưng bỏ nhiều công làm quá, xem mà thấy thơm mùi kẹo dừa luôn chị ơi. Mua ít để dưỡng da chị có giao không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *