19 thoughts on “Cách kiểm tra nhà mạng iPhone lock chính xác

  1. cko e hỏi e unlock ip nhưng nó hiện lên dòng chữ :
    Looks like the device you want to unlock is active on another AT&T account. The owner has to remove it from their account first. Did we get that wrong? If you're the owner, call 800.331.0500 or 611 from your mobile phone to confirm.
    – như zj là ntn zj a giải thík hộ e zs

  2. Bạn ơi cho mình hỏi máy mình iphone lock nhà mạng AT&T xem nhiều clip thấy họ bảo unlock miễn phí thành quốc tế có thật k? nếu unlock miễn phí dùng trọn đời có bị lock lại k bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *