11 thoughts on “Cách khôi phục đĩa thắng mòn / how to restore a worn out disc

  1. xin có ý kiến là dĩa này nên thay để cho an toàn nếu mòn quá cùng lúc bố mòn sẽ rót miếng bố bên heo đâu và kẹt bố thắng. Chạy nhanh nguy hiểm đã bị kẹt 1 lần vào lúc thăng ôm cua mai không té

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *