Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong word (tất cả các phiên bản) | namloan ✔️



✔️ Với những tài liệu như các luận văn, đồ án.. những phần mục lục, mở đầu hay kết thúc thường sẽ không đánh số trang các trang đó mà sẽ chỉ đánh số trang trong phần nội dung. Vậy làm sao để có thể đánh những trang bất kỳ mình muốn và bỏ qua không đánh những trang mình không muốn. Mời các bạn hãy xem video hướng dẫn bên trên nhé.
✔️ Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007
✔️ Tùy biến cách đánh số trang trong word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007
✔️ cách đánh số trang trong word theo ý muốn
#MicrosoftWord #ThuthuatWord #namloanchannel #MeovatWord

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

9 thoughts on “Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong word (tất cả các phiên bản) | namloan ✔️

  1. Vậy làm sao để có thể đánh những trang bất kỳ mình muốn và bỏ qua không đánh những trang mình không muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa