2 thoughts on “cách chèn video vào powerpoint 2010

  1. mày bị ngu à, đổi đuôi file mà k có nói là đổi thành cái mả gì thì tổ bố nhà tao cũng k biết =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *