24 thoughts on “Cách Chế Tạo Quạt Không Cần Điện, Pin

  1. Khổ thân mấy cái loa nhà tôi với cái quạt gió của bếp từ.. Tháo ra để làm theo..kết quả rất hay.. Vì phí thời gian và phá hoại đồ dùng nhà mình mà nó cũng trơ trơ ra có quay đâu

  2. Theo tôi thì clip này là lừa bịp thôi và nó làm để cho ta vào đây comment , cãi lộn rồi sinh ra nhiều view cho nó. Túm lại là nó lừa và đã đạt mục đích , còn lại tất cả viewers mình làm công cụ cho nó kiếm tiền.

  3. video ảo thuật mà có chỗ hở rồi kìa. 1 phút 37 lắp đủ nam châm rồi mà lõi vẫn chưa quay. thế đéo nào lắp cánh vô lại quay. ảo diệu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *