2 thoughts on “Cách cắt hình nhỏ thành 4 hình hình a4 bằng nhau từ Photoshop đơn giản.

  1. cảm ơn bạn nhiều
    bạn hướng dẫn không biết gì cũng làm được
    chứ như chuyên gia .hướng dẫn như biết rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *