Các phương pháp gộp dữ liệu Excel từ nhiều file vào một file với hàm BS_JOIN trong A-Tools 2019Chỉ cần một hàm BS_JOIN cho phép bạn gộp dữ liệu từ nhiều sheet vào một sheet, nhiều file vào một file, file nguồn có thể nằm trên máy chủ…. Tất cả đều được giải quyết đơn giản và tuyệt diệu với Addin A-Tools 2019
(*) Khóa học “Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools”

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “Các phương pháp gộp dữ liệu Excel từ nhiều file vào một file với hàm BS_JOIN trong A-Tools 2019

  1. Cho mình hỏi, trường hợp mình JOIN dữ liệu các sheet lại với nhau thành 1 sheet tổng hợp, sau đó mình làm báo cáo bằng BS_SQL đều ok, nhưng cột dữ liệu ngày thì không hiển thị được kiểu ngày, chỉ hiển thị kiểu số, Anh có thể giúp trường hợp này không ạ. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *