26 thoughts on “Các nghệ sĩ chơi bóng trên sân cát

  1. Quay phim phải có cách quay phim thì mới đẹp" Quay Cận Mặt và Quay Toàn Cảnh và Quay cận mặt các cậu thủ rồi đến quay cận mặt thủ môn" quay luôn trọng tài " Như vậy mới chuẩn chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *