Các diễn viên và nhân vật trong phim Trần Tình LệnhVideo by 晕船
* Diễn viên
-Tiêu Chiến : Ngụy Vô Tiện
Xuất thân từ Vân Mộng Giang thị là thủ toạ đệ tử của Giang Tông Chủ Giang Phong Miên ,lúc còn nhỏ thì cha mẹ săn đêm vì gặp nạn mà qua đời .Ngụy Vô Tiện lang thang mấy năm thì được Giang Phong Miên – người quen cũ của cha mẹ đem về nuôi
+ Bội kiếm : Tùy Tiện
+ Sáo : Trần Tình
– Vương nhất bác : Lam Vong Cơ
Còn cháu dòng chính của Cô Tô Lam Thị một trong Cô Tô Song Bích ,cha là Thanh Hành Quân ,huynh trưởng là Trạch Vu Quân – Tông Chủ Lam Gia .Khi còn Trẻ đã thành danh ,thế nhân có câu ” Phùng loạn tất xuất ” ( gặp loạn tất ra tay xử lý ,bất kể lớn nhỏ ,không vì danh tiếng ) ,là người lạnh lùng ,chính trực ,từ giả đều kính trọng
+Bội kiếm : Tị Trần
+ Đàn : Vong Cơ
– Uông Trác Thành : Giang Trừng
Con trai Tông Chủ Giang Phong Miên, cùng lớn lên với Ngụy Vô Tiện ,hai thanh niên bấy giờ gọi là Vân Mộng Song Kiệt . Về sau ,Liên Hoa Ổ gặp đại nạn ,Giang Trừng trở thành Tông Chủ của Giang Thị ,gánh vác trách nhiệm của cả một thế gia
+ Bội kiếm : Tam Độc
+ Nhẫn : Tử Điện
– Vu Bân : Ôn Ninh
Xuất thân từ Kỳ Sơn Ôn Thị nhưng tính tình hiền lành , lương thiện . Lúc còn sống có tài mà bị chèn ép ,sau khi chết đã được Ngụy Vô Tiện luyện hóa thành hung thi thế nhăn thường gọi là Quỷ Tướng Quân .
* Một số diễn viên – nhân vật khác :
– Mạnh Tử Nghĩa : Ôn Tình
– Lưu Hải Khoan : Lam Hi Thần
– Trịnh Phồn Tinh : Lam Tử Truy
– Tất Bồi Hâm : Kim Lăng
– Tuyên Lộ : Giang Yếm Ly
– Chu Tán Cẩm : Kim Quang Dao
– Vương Dực Châu : Nhiếp Mình Quyết
– Tống Kế Dương : Hiểu Tinh Trần
– Lí Bạc Văn : Tống Lam
– Vương Hạo Hiên : Tiết Dương
– Quách Thừa : Lam Cảnh Nghi
– Kỷ Lí : Nhiếp Hoài Tang
– Lí Nhược Đồng : Lam Dực
– Tào Dục Thần : Kim Tử Hiên
– Diêu Thư Hào : Kim Tử Huân
– Phùng Thông : Tô Thiệp
– Hạ Bằng : Ôn Triều
– Vương Nghệ Phi : Miên Miên
– Trần Trác Toàn : A Tinh
– Lư Ân Khiết : Vương Linh Kiều
*Trong phim có một số nhân vật bị đổi tên , bị thay thế hoặc không có ví dụ như : Ngư Tiểu Diên , A Thiến …
Nếu còn sót nhân vật nào thì các bạn hãy góp ý dưới phần bình luận , tôi sẽ bổ sung vào sau !!!

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

7 thoughts on “Các diễn viên và nhân vật trong phim Trần Tình Lệnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *