13 thoughts on “Ca sĩ Khánh Ly và Ca sĩ Vũ Khanh tại TGP Sài Gòn

  1. Chỉ có CS Thái Châu là không mang kính, còn lại những người vào Nhà Chúa mà mang kính để làm gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *