CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP VTV1 – IPUB – NỀN TẢNG XUẤT BẢN ĐIỆN TỬCÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP VTV1
Chương trình được phát sóng lúc 6:55 ngày 05/07/2019 trên VTV1
—————————————-
Hãy cùng đón xem:
📺 Chương trình Quốc gia khởi nghiệp
🎬 Phát sóng vào lúc 20:10 tối Thứ 6 hàng tuần
📺 Chương trình Cà phê khởi nghiệp

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa