2 thoughts on “Bộ lọc nước tại vòi Panasonic

  1. Tui đã mua máy, đã lắp xong, trong hộp có kèm 1 bút thử nước , nhưng không biết xài thế nào, có lắp pin vào không và lắp pin gì vào để xài được, xin vui lòng hướng dẫn, xin cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *