One thought on “Bình Dương: Đang bán tạp hóa chủ nhà trọ bị khống chế sát hại trong nhà v.s

  1. Ngườk già sức khỏe rất yếu. Chỉ cần khống chế. Nhét giẻ vô miệng là có thể cướp tài sản rồi. Đâu cần phải giết người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *