BÍCH PHƯƠNG – Đi Đu Đưa Đi | Choreography by BLACKCHUCKPlease watch in HD.

#DIDUDUADI #BICHPHUONG #1989sPRODUCTION

Music: Đi đu đưa đi – Bích Phương
We do not own the music.

Choreographer & Director: Liz PST
Dancer: BLACKCHUCK

Special thanks to
Camera & Edit: Hoang Do

Sponsor: Times Plus Fitness and Yoga

FACEBOOK
facebook.com/BLACKCHUCK2017

INSTAGRAM
@blackchuck.official

GMAIL
blackchuck2017@gmail.com

HOTLINE
0336213509

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

28 Responses to “BÍCH PHƯƠNG – Đi Đu Đưa Đi | Choreography by BLACKCHUCK”
 1. Hung Nguyen 29/10/2019
 2. Anh Le 29/10/2019
 3. Dang Tran 29/10/2019
 4. Đức Trung 29/10/2019
 5. Đức Vlogs 29/10/2019
 6. DNC 666 29/10/2019
 7. huy nguyen 29/10/2019
 8. phu nguyen 29/10/2019
 9. Tuong anh Nguyen thanh 29/10/2019
 10. Trần Tiến 29/10/2019
 11. Hiến Hoàng 29/10/2019
 12. Thu Hằng Lý 29/10/2019
 13. #1805 Tiến 29/10/2019
 14. hoan nguyen 29/10/2019
 15. Luong Thanh Hai 29/10/2019
 16. Nam Nguyễn 29/10/2019
 17. Thanh Minh 29/10/2019
 18. Trường Tạ Đức 29/10/2019
 19. yen nguyen 29/10/2019
 20. Xlb Han 29/10/2019
 21. Nhân Siêu 29/10/2019
 22. trieuan nguyen 29/10/2019
 23. Phạm Tuyên 29/10/2019
 24. Phá Game Vlog 29/10/2019
 25. Phật Tổ Như Lai 29/10/2019
 26. Tuấn Bùi 29/10/2019
 27. My Nguyễn 29/10/2019
 28. Minh Quang 29/10/2019

Leave a Reply