Bệnh Tật Là Do Đâu – Nghe Lời Phật Dạy ” Bỏ Ác Làm Lành” Tích Công Lũy Đức Tạo Phước Cuối Đời.Bệnh Tật Là Do Đâu – Nghe Lời Phật Dạy ” Bỏ Ác Làm Lành” Tích Công Lũy Đức Tạo Phước Cuối Đời :

Hôm qua chúng ta đã nói đến “sám hối”. Thế Tôn nói với chúng ta, nhất định phải tu học mười loại tâm hạnh liễu thoát sanh tử. Trong mười loại này, năm loại đầu là sám tội, chính là nói đoạn tất cả ác. Hai điều đầu tiên Phật dạy chúng ta “minh tín nhân quả, tự hổ khắc trách”, chính mình phải chân thật có thể phát khởi tâm hổ thẹn, phải chăm chỉ nỗ lực ra công khắc chế mình, khắc phục tất cả phiền não tập khí của chính mình. Thứ ba, Phật nhắc nhở chúng ta đường ác thật là đáng sợ, quyết định không thể lơ là xem thường. Kế đến Phật dạy bảo chúng ta khi làm sai bất cứ sự việc gì không nên che giấu, không nên ngụy trang, phải dũng cảm, có đủ dũng khí để có thể công bố với mọi người, không sợ mọi người trách cứ. Mọi người trách cứ chúng ta chính là giúp chúng ta tiêu tai, đạo lý này nhất định phải hiểu. Sau cùng, Phật dạy chúng ta “đoạn tương tục tâm”, khởi tâm động niệm nhất định không thể để cho ác niệm tiếp nối. Ý niệm này vừa mới khởi lên thì liền phải phát giác, liền phải hàng phục nó, như vậy mới có thể chân thật làm đến được đoạn tất cả ác. Sau khi đoạn ác thì phải tu thiện. Bạn không tu thiện thì bạn không thể tích công bồi đức. Chỉ có chân thật tích công bồi đức mới có thể thành tựu đại phước, đại thiện của chính mình. Cho nên, phía sau có năm điều Phật dạy cho chúng ta. Thứ nhất là khuyên chúng ta phải “phát tâm Bồ Đề”. Thứ hai phải biết “tu công bù lỗi”. Thứ ba dạy chúng ta “giữ gìn chánh pháp”. Hôm qua chúng ta đã giảng đến chỗ này, nhưng ý nghĩa chưa hết, bởi vì điều này vô cùng quan trọng.
Bệnh tật là do đâu? nghe để biết nguyên nhân nghiệp quả của nó để rồi tạo phước đức thiện lương , bỏ ác làm lành để cuối đời lâm chung không chướng ngại liễu thoát khỏi sanh tử khổ đau.

Nam Mô A Di Đà Phật!

#loiphatday
#thanhtinhphap
#phatphapnhiemmau

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Thanh Tịnh Pháp tại đây :

CHÚC QUÝ PHẬT TỬ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC .

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

4 thoughts on “Bệnh Tật Là Do Đâu – Nghe Lời Phật Dạy ” Bỏ Ác Làm Lành” Tích Công Lũy Đức Tạo Phước Cuối Đời.

  1. Các tu sĩ còn đang tu tập đạo giải thoát, họ lo cho họ còn chưa xong huống chi giúp người khác. Họ không có cái khả năng đó. Các buổi thay vì tụng kinh khó hiểu, mù mờ, thay bằng các lời thuyết pháp cho người còn sống ta thấy tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *