beerus sama VS Broly hero battles in the story enime (những trận chiến anh hùng trong truyện)– Xuất bản độc quyền: ( Youtube Kid TV )
– Ngày sản xuất: 28/9/2019
– Tiếp tục các trận chiến giữa các nhân vật trong Enime
– Continue the battle between characters in Enime (support KID TV ) Thanks
– facebook liên hệ :
– Gmai: StingD.Cold@Gmail.com
– I need you to help 1000 SUB, 4.000h
– Thanks all
– SABER-ICHIGO
– ICHIGO-AIZEN
– JIREN-GOKU
– ICHIGO-SASUKE
– LUFFY-SAITAMA

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

One thought on “beerus sama VS Broly hero battles in the story enime (những trận chiến anh hùng trong truyện)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *