23 thoughts on “Bass bom: diatone 77hr: CƯƠNG AUDIO LAI CHÂU 0918099388

  1. Âm trầm uy lực,,, streep sạch, nhuyễn,,, lại ghép với ampy pioneer 88…ghép khéo,,, đúng là đàn anh dẫn đường,,, cặp này mà ghép với pioneer 78 nghe trong phòng chắc 1 điều ko hay bằng 88… *88 lợi thế khi hát trong phòng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *