3 thoughts on “[Bản tin TÔM tv NEWS số 40] 6 tháng xuất khẩu tôm VIỆT NAM GIẢM 12%

  1. Nhập tôm từ nước ngoài về thì rẻ , nhưng nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu thì lại tăng 15% , tại sao nhà nước không định hướng được cho người dân nuôi trồng thủy sản , không cho CT nhập tôm nước ngoài , ưu tiên cho nguồn tôm trong nước thì người nuôi tôm đâu có dở khóc dở cười , mua thuốc và thức ăn cho tôm thì mắc , tôm bán ra thì rẻ ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *